New Concept Biking - Ero Biking - Home

Frame onderzoek- hoe werkt het?

New Concept Biking onderzoekt frames en andere onderdelen op twee manieren, namelijk:

Hieronder kunt u meer lezen over deze manieren van onderzoek

Radiografisch onderzoek

Principe van onderzoek

rontgenbuis

Het principe van het radiografisch onderzoek is gebaseerd op verzwakking van de stralingsbundel wanneer deze door materie penetreert, het object van onderzoek. Deze vermindering van intensiteit is het gevolg van een optredende absorptie en verstrooiing in de betreffende materie. Deze afname is uniform indien het object homogeen van samenstelling en dikte is. De mate van afname is voornamelijk afhankelijk van het soortelijke gewicht van de te doorstralen materie. De stralingsbundel wordt na het 'doortreden' van een object 'opgevangen' op een registratiemiddel, de röntgenfilm. Op plaatsen waar het object niet homogeen is zal normaliter minder straling worden geabsorbeerd, waardoor de röntgenfilm aan een hogere stralingsbelasting wordt blootgesteld, wat resulteert in een hogere zwartingsgraad.

Met radiografisch onderzoek kunnen zowel inwendige als oppervlakte inhomogeniteiten worden opgespoord. Inhomogeniteiten kunnen volumetrisch zijn als porositeiten, slakkenbanen, en bijvoorbeeld een onvoldoende doorlassing. Het detecteren van twee dimensionale inhomogeniteiten als scheuren en bindingsfouten kunnen ook met het radiografisch onderzoek worden waargenomen.
Onderzoek van de fietsframes vindt plaats in een betonnen bunker met 60 cm dikke wanden.
Bekijk ook eens de
rontgonfoto's van diverse frames en onderdelen

Apparatuur/middelen

schakelkastVoor het radiografisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een röntgenbuis met een berylliumvenster, voor dunne en 'lichte' materialen Als registratiemiddel wordt gebruik gemaakt van industriële röntgenfilms.
Standaard worden röntgenfilms van het fabrikaat Agfa, type D4, zonder versterkingsschermen gebruikt.Voor het ontwikkelen en fixeren van de röntgenfilms wordt gebruik gemaakt van ontwikkelmachines en chemicaliën van het fabrikaat Agfa.
Door het ontwikkelen met een ontwikkelmachine wordt een reproduceerbare kwaliteitsgraad behaald.

Toepassingsgebied

Het radiografisch onderzoek wordt vooral gehanteerd voor controles van lasnaden. Röntgentoestellen worden voornamelijk gebruikt voor dunne materialen en zijn uitermate geschikt om contrastrijke röntgenfoto's te produceren, waardoor een hoge detailherkenbaarheid wordt verkregen van inhomogeniteiten.

Detectie-gevoeligheid

Er kan worden gesteld dat een radiografische detectie-gevoeligheid van 1 - 2%, van de materiaaldikte, haalbaar is.

Terug naar de vorige pagina


Penetrant-onderzoek

Principe van onderzoek

Het penetrant-onderzoek is een van de oudste en nog steeds een van de veel toegepaste niet-destructieve onderzoekstechnieken. Hoewel de methode in hoofdzaak wordt gebruikt bij de inspectie van niet-magnetiseerbare materialen is deze methode vooral geschikt voor alle metallische materialen, keramische materialen en kunststoffen. Een voorwaarde is wel dat de te onderzoeken objecten, aan het inspectieoppervlak, niet poreus zijn. Met het onderzoek kunnen inhomogeniteiten aan het oppervlak en inwendige inhomogeniteiten die in een open verbinding staan met het oppervlak worden opgespoord.

Apparatuur/middelen

Het penetrant-onderzoek wordt uitgevoerd met diverse penetrantsystemen.Standaard wordt gebruik gemaakt van Magnaflux penetrantsystemen.
De te gebruiken penetrantsystemen worden volgens specificatie gebruikt en voldoen aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen.

Toepassingsgebied

De methode penetrant-onderzoek is een niet-destructieve onderzoeksmethode voor het vinden en vaststellen van kleine inhomogeniteiten, die in een open verbinding staan met het inspectie-oppervlak. Het kan zeer goed toegepast worden op alle niet-poreuze, onoplosbare, materialen als metallische materialen, glas, kunststoffen en bijvoorbeeld keramische materialen.

Detectie-gevoeligheid

De keuze van het toe te passen penetrantsystemen is ondermeer afhankelijk van oppervlakte gesteldheid, objectafmeting. Een inhomogeniteitsafmeting van 1 millimeter lengte of doorsnede kan worden gedetecteerd met een nauwkeurigheid van +/- 0,5 millimeter.


Terug naar de vorige pagina of maak een afspraak voor een frameonderzoek

New Concept Biking | Nijverheidsstraat 6/A | 7917PZ | Geesbrug | Tel 0524 290 765 | Fax 0524 290 741 | info@newconceptbiking.nl